Skip to content
Illustration_SKD2023_02

KONFERENCJA SEKCJI KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

25-27.05.2023
HOTEL WARSZAWA, AUGUSTÓW

LOGO-1-SEKCJI-KD-PTK-2019

Szanowni Państwo

Przypadł nam wielki zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanej XXI Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK w dniach 25 – 27.05.2023 roku w niezwykle pięknym miejscu położonym w sercu Puszczy Augustowskiej. Miejscem przewidzianym na obrady będzie Hotel Warszawa w Augustowie, położony nad jeziorem Necko w niedalekiej odległości od Doliny Rospudy.

Illustration_SKD2023_03

Postanowiliśmy przygotować dla Państwa niezwykle ciekawy i mamy nadzieję interesujący program naukowy przedstawiając najnowsze wytyczne kliniczne i naukowe w kardiologii dziecięcej. Tradycyjnie rozpoczniemy nasze spotkanie od warsztatów poświęconych najnowszym zagadnieniom z elektrokardiografii, a także obrazowaniu echokardiograficznemu i tomograficznemu. Drugiego dnia zaplanowano spotkanie z prawnikiem i psychologiem, gdzie omawiane będą zagadnienia związane z kardiologią dziecięcą, a następnie sesje dotyczące niewydolności prawej i lewej komory serca, serca jednokomorowego, fenotyp-genotyp kanałopatii oraz zespołu Ebsteina. W sobotę tradycyjnie spotkamy się na sesji przypadków, gdzie omówimy problemy kliniczne spotykane w codziennej praktyce klinicznej. Nowością Konferencji będzie poranna sesja interdyscyplinarna, podczas której omówimy niezwykle istotną współpracę kardiologa dziecięcego z endokrynologiem i diabetologiem dziecięcym w zakresie  leczenia zespołów genetycznych, a także chorób tarczycy u pacjentów leczonych amiodaronem i możliwości monitoringu powikłań kardiologicznych u dzieci z cukrzycą typ 1. W ciągu tych trzech dni Konferencji zaproszeni wykładowcy i przewodniczący sesji zarówno z Polski jak i z zagranicy zagwarantują prawdziwą naukową ucztę.

Jesteśmy przekonani, że czas spędzony w tak pięknym otoczeniu przyrody oraz we wspaniałym gronie uczestników i wykładowców będzie dla nas wspaniałą okazją do rozmów oraz dyskusji, wymiany doświadczeń, a także znakomitej integracji środowiska na sali wykładowej i w kuluarach.

Komitet Organizacyjny, Zarząd Sekcji Kardiologii Dziecięcej

Program

CZWARTEK 25.05


16.00 – 18.00

Warsztaty echokardiograficzne I – dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała
Warsztaty echokardiograficzne II – dr n. med. Jarosław Meyer-Szary
Warsztaty elektrokardiograficzne – dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
Obrazowanie trójwymiarowe wrodzonych wad serca (tomografia komputerowa) – dr hab. n. med. Sebastian Góreczny

18.30 Spotkanie z Konsultantem

PIĄTEK 26.05


8.30 – 9.00 Powitanie – prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa, prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski
Sprawozdanie Konsultanta Krajowego – dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
Sprawozdanie Delegata Krajowego – prof. dr hab. n.med. Joanna Szymkiewicz-Dangel

9.00 – 10.00 Sesja I – prawniczo – psychologiczna
Przewodniczący sesji: dr n. med. Jerzy Wójtowicz
9.00 – 9.20 Odpowiedzialność karna za medyczny błąd organizacyjny, w tym popełniony w zespołowym działaniu – dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak
9.20 – 9.40 Psychologiczne aspekty w kontakcie z pacjentem i jego opiekunami – mgr Anna Mierzyńska
9.40 – 10.00 Dyskusja

10.00 – 10.15 Przerwa

10.15 – 12.05 Sesja II – Zespół Ebsteina
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa, prof. dr hab. n.med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, prof. dr hab. n. med. Andrzej Rudziński
10.15 – 10.35 Zespół Ebsteina – przed i po urodzeniu – różne manifestacje kliniczne – lek. med. Agnieszka Grzyb
10.35 – 10.55 Jak postępować z pacjentem z zespołem Ebsteina? – prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa
10.55 – 11.15 Zaburzenia rytmu i przewodzenia u pacjentów z zespołem Ebsteina – dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska
11.15 – 11.35 Współczesne metody leczenia kardiochirurgicznego zespołu Ebsteina – prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
11.35 – 11.55 Dyskusja

11.55 – 12.50 Przerwa

12.50 – 14.30 Sesja III – Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu u dzieci
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll
12.50 – 13.00 Zespół wydłużonego QT u płodu – prof. dr hab. n.med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
13.00 – 13.15 Postępowanie z bezobjawowym pacjentem z granicznym/wydłużonym QT w EKG – dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
13.15 – 13.35 Arytmiczny prolaps mitralny – w jakim stopniu nowe wytyczne dotyczą dzieci? – dr n. med. Radosław Pietrzak
13.35 – 13.55 Zespoły dysautonomii w praktyce kardiologa dziecięcego – dr n. med. Krzysztof Czyż
13.55 – 14.15 Badania genetyczne i interpretacja sprawozdań molekularnych u pacjentów pediatrycznych z zaburzeniem rytmu serca – dr n. med. i n. o zdr. Magdalena Pelc
14.15 – 14.30 Dyskusja

14.30 – 14.45 Przerwa

14.45 – 15.45 Walne Zgromadzenie oraz Wybory Przewodniczącego Elekta oraz członków Zarządu

15.45 – 16.55 IV Sesja – Niewydolność serca – niejedno ma imię
Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Roland Fiszer, prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
15.45 – 16.00 Mechanizmy działania nowych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca – dr hab. n. med. Małgorzata Żuk
16.00 – 16.20 Resynchronizacja w leczeniu niewydolności serca – dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała
16.20 – 16.35 Leczenie interwencyjne niewydolności serca – prof. dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz
16.35 – 16.50 Kardiomiopatia poantracyklinowa – dr n. med. Linda Litwin
16.50 – 17.05 Kardiomiopatia restrykcyjna –  lek. med. Anna Rożnowska-Wójtowicz
17.05 – 17.20 Systemowa prawa komora – dr hab. n. med. Aleksandra Morka
17.20 – 17.50 Dyskusja

17.50 – 18.00 Zakończenie Wlanego Zgromadzenia oraz ogłoszenie wyników głosowania

SOBOTA 27.05


8.00 – 8.45 Sesja kawowa – o przezskórnej implantacji zastawki w pozycję płucną dla nie kardiologa interwencyjnego + Miniwarsztaty – możliwość „implantacji” zastawek Melody, Edwards, Venus– dr hab. n. med. Sebastian Góreczny
8:00 – 8:10 Badania obrazowe i wskazania do implantacji – dr hab. n. med. Sebastian Góreczny
8:10 – 8:20 Dostępne zastawki – dr hab. n. med. Sebastian Góreczny
8:20 – 8:30 Procedura wszczepienia i prowadzenie bezpośrednio po zabiegu – prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura
8:30 – 8:40 Postępowanie odległe – dr hab. n. med. Roland Fiszer
8.45 – 9.00 Profilaktyka zakażeń RSV – wykład sponsorowany AstraZeneca

9.00 – 09.10 Nowe możliwości leczenia dysfunkcyjnego drogi wypływu z prawej komory – prof. dr hab. n med. Marcin Demkow

9.10 – 10.30 Sesja I – Interdyscyplinarna
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski, prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski, prof. Malgorzata Wasniewska, MD, PhD
9.10 – 9.30 Współpraca kardio-endokrynologiczna w leczeniu zespołów genetycznych w wieku dziecięcym – prof. Malgorzata Wasniewska, MD, PhD
9.30 – 9.50 Poamiodaronowe schorzenia tarczycy – problemy diagnostyki i terapii w świetle aktualnych rekomendacji – prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski
9:50 – 10.10 Jak zapobiegać powikłaniom kardiologicznym u pacjenta z cukrzyca typu 1? – prof. dr hab. n. med. Barbara Głowinska-Olszewska
10.10 – 10.30 Dyskusja

10.30 – 10.45 Przerwa

12.30 Sesja II – Prezentacja przypadków
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, dr n. med. Paweł Dryżek, prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski

 1. Brak profilaktyki RSV u pacjenta z ciężką wrodzoną wadą serca – czy było warto?
 2. Niespodziewana przyczyna desaturacji u noworodka – izolowany jednostronny brak tętnicy płucnej
 3. Wyzwania diagnostyczne u nastolatka po nagłym zatrzymaniu krążenia
 4. Niewydolność serca u pacjenta po korekcji złożonej wady serca – przykład leczenia rzadko rozważanego u dzieci
 5. Banding tętnicy płucnej u niemowlęcia z ciężką niewydolnością serca w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej
 6. To tylko mała bateria…
 7. Zmiany strukturalne oraz czynnościowe w sercu płodu ciężarnej z fenyloketonurią

12.30 – 13.10 Przerwa

13.10 – 13.20 Obserwacje oraz wyniki leczenia pacjenta prezentowanego podczas XX Konferencji – dr n. med. Michał Buczyński
13.20 – 14.50 Sesja III – Prezentacja przypadków
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura, dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała, dr n. med. Agnieszka Skierska

 1. Telekardiologia w pediatrii – nasze doświadczenie
 2. 16-latek z nieliczną arytmią komorową – czego w życiu nie można przewidzieć
 3. Gdy wszystko na opak – skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych –leczenie niestandardowe
 4. Zaciskające zapalenie osierdzia jako przyczyna uogólnionych zmian wieloukładowych
 5. Serce z kamienia
 6. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych w różnych kontekstach klinicznych – diagnostyka prenatalna i wpływ na postępowanie okołoporodowe

14.50 – 15.00 Zakończenie Konferencji

Miejsce wydarzenia

 

Hotel Warszawa,
Augustów ul. Zdrojowa 1

H-Warszawa-pierwsze_foty-011

Komitet Naukowy

prof dr. hab n. med. Jacek Kusa
prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski
dr hab. n med. Joanna Kwiatkowska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura
dr n. med. Agnieszka Skierska
dr n. med. Radosław Pietrzak
dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała
dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
dr hab. n. med. prof. UJ Sebastian Góreczny
dr hab. n. med. Roland Fiszer

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Jerzy Wójtowicz
prof. dr hab. n. med. Barbara Głowińska-  Olszewska
dr n. med. Andrzej Hryniewicz
dr n. med. Joanna Tołwińska
dr n. med. Kornel Semeran
dr n. med. Marcin Baran
dr n. med. Beata Sawicka
dr n. med. Hanna Borysewicz-Sańczyk
lek. Aneta Zasim
lek. Anna Kadłubiska
lek. Anna Krupska
lek. Katarzyna Masłowska
lek. Agnieszka Polkowska
lek. Joanna Peczyńska
lek. Aleksandra Szatyłowicz
lek. Magdalena Sulik
lek. Paulina Prokopiuk
lek. Justyna Michalak
lek. Klaudyna Noiszewska
lek. Milena Jamiołkowska – Sztabkowska
lek. Karolina Stożek
lek. Stanisław Trzebuchowski
lic. Aneta Gryczewska

Patroni

honorowy_patronat_prezydenta_herb
logotyp-wojewoda-podlaski
logo_umb

Partnerzy

Organizacja

Medical_Events_Logo_RGB_HD_AI8

Opłata konferencyjna

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji.
Podane ceny opłaty konferencyjnej są kwotami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich sesjach Konferencji

 • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych

 • wystawę firm

 • materiały konferencyjne

 • przerwy kawowe

 • lunch

do 30.04 – 600 zł

od 1.05 – 700 zł

Rejestracja formularz rejestracyjny

Wpłaty należy dokonać przelewem po dokonanej rejestracji na konto bankowe:
Medical Planners Sp. z o.o.

Numer rachunku: 35 1090 2590 0000 0001 4330 8719

Tytuł przelewu: Opłata rejestracyjna za udział w XXI Konferencji SKD PTK 2023

Zakwaterowanie

HOTEL WARSZAWA,

ul. Zdrojowa 1, Augustów

Hotel 2,

ul. Portowa 3 Augustów